PL  DE  EN  RU   

Gwarancja wysokiej jakości usług logistycznych oraz serwisowych.

Zapytania

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Stylinart” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu przy ul. Żwirki i Wigury 15, zaprasza wszystkich dostawców do składania ofert na dostawę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1.  Zestawu urządzeń do analizy spalin samochodowych (1 kpl.),

2.  Zestawu wagowego 8-puszkowego do pomiarów statycznych i dynamicznych (1 szt.),

3. Oprogramowania do zrównoważonego układu hamulcowego pojazd-przyczepa, naczepa (1 szt.),

4. Hydraulicznego symulatora obciążenia MLS 2100 (1 szt.),

5. Stanowiska do kontroli tachografów (1 szt.),

6. Wyposażenia dodatkowego kontrolno-pomiarowego (1 kpl.),

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2015 do godz.14:00 na przygotowanym Formularzu Ofertowym osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Stylinart” Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 15

37-700 Przemyśl            

Dopuszczalna jest również forma przesłania oferty faxem: (16) 670 47 89 lub e-mailem na adres: info@stylinart.pl

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii zarzadzania i planowania transportu i spedycji oraz zakup nowoczesnego wyposażenia linii diagnostycznej przez firmę PPHU "Stylinart" Sp. z o.o” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Informacja o wyborze dostawcy.PDF

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT.pdf

ZALACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc

ZALACZNIK NR 2 - OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUBKAPITALOWYCH.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Stylinart” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu przy ul. Żwirki i Wigury 15, zaprasza wszystkich dostawców do składania ofert na dostawę oprogramowania do zarzadzania i planowania transportu oraz spedycji (1 szt.) – oprogramowanie powinno umożliwić:

           optymalizację tras przejazdu,

           zarządzanie czasem pracy kierowców,

           zarządzanie zamówieniami - wskazywanie terminów wyjazdów i dostaw,  rozmieszczania ładunków, kierowcy danego kursu, miejsca załadunku i rozładunku, samochodu i naczepy, które posłużą do realizacji zamówienia,

           sukcesywne dokonywanie  korekt poszczególnych planów,

           zarządzanie samochodami własnymi - prognozowanie zadań i ich planowanie w postaci okresowych przeglądów, ubezpieczeń,

           śledzenie terminowości realizacji poszczególnych zleceń,

           możliwość filtrowania zleceń.

 

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2015 do godz.15:00 na przygotowanym Formularzu Ofertowym osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Stylinart” Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 15

37-700 Przemyśl            

 

Dopuszczalna jest również forma przesłania oferty faxem: (16) 670 47 89 lub e-mailem na adres: info@stylinart.pl

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii zarzadzania i planowania transportu i spedycji oraz zakup nowoczesnego wyposażenia linii diagnostycznej przez firmę PPHU "Stylinart" Sp. z o.o” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 Zapytanie ofertowe.pdf

Zalacznik nr 1_Formularz Oferty.doc

Zalacznik nr 2_Oswiadczenie o braku powiazan osobowych lub kapitalowych.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty.PDF

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Stylinart” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu przy ul. Żwirki i Wigury 15, zaprasza wszystkich dostawców do składania ofert na dostawę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  • Zestawu urządzeń do analizy spalin samochodowych (1 kpl.),
  • Zestawu wagowego 8-puszkowego do pomiarów statycznych i dynamicznych (1 szt.),
  • Oprogramowania do zrównoważonego układu hamulcowego pojazd-przyczepa, naczepa (1 szt.),
  • Hydraulicznego symulatora obciążenia MLS 2100 (1 szt.),
  • Stanowiska do kontroli tachografów (1 szt.),
  • Wyposażenia dodatkowego kontrolno-pomiarowego (1 kpl.),
  • Testera diagnostycznego Jaltest z laptopem (1 kpl.),
  • Montażownicy do opon Hofmann, typ MONTY 3850 (1 szt.),
  • Wyważarki do kół Hofmann W-T, typ GEODYNA 980L (1 szt.),
  • Oprogramowania CarLo do zarzadzania i planowania transportu oraz spedycji (1 szt.)

 

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2014r. do godz.16:00 na przygotowanym Formularzu Ofertowym osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Stylinart” Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 15

37-700 Przemyśl            

Dopuszczalna jest również forma przesłania oferty faxem: (16) 670 47 89 lub e-mailem na adres: info@stylinart.pl

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii zarzadzania i planowania transportu i spedycji oraz zakup nowoczesnego wyposażenia linii diagnostycznej przez firmę PPHU "Stylinart" Sp. z o.o” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 03.12.2014