Projekty UE

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Stylinart” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 

 

Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID- 19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) wynosi 324 896,13 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie